Om Fitness

Sakskøbing Fitness Forening har netop fejret 1 års fødselsdag og meget er sket det sidste års tid. Allerede tilbage i december 2022, var vi en gruppe på 7 personer; alle med et nært forhold til huset, der satte os sammen med Claus for, at diskutere fitnesscenterets fortsatte fremtid. Vi kom frem til, at dannelsen af en forening var bedste løsning. Utallige møder senere, stod vi klar 1. februar 2023 med stiftelsen af Sakskøbing Fitness Forening. Vi har alle arbejdet på højtryk for, at få løst de udfordringer der melder sig, når man er en nyopstartet forening. Hele vejen igennem har vi benyttet os af DGI’s kyndige rådgivning, samarbejdet med Claus (der stadig driver fysioterapien og ejer huset) og trukket på bestyrelsesmedlemmernes tidligere erfaringer. Det har bl.a. resulteret i et dørlåsesystem samt ombygning der betyder, at vi har kunne udvide vores åbningstider betydeligt. Vi har fået en ny hjemmeside, sendt vores instruktører på kursus og udvidet holdplanen og generelt lavet forbedringer i den daglige drift.

Og vi er slet ikke færdige endnu! Med et stigende medlemstal er der økonomisk råderum til, at vi nu også begynder at reparerer og udskifte vores maskiner. Desuden har vi også andre tiltag i støbeskeen, som vil blive annonceret løbende.

Til sidst vil vi gerne sige stort tak til alle vores medlemmer, nye som gamle. Uden jer, ville vi ikke være her. Vi driver Sakskøbing Fitness Forening for jeres skyld, og jeres opbakning er altafgørende for vores succes. Da vi er en frivillig forening med en ulønnet bestyrelse, betyder jeres hjælp utroligt meget. Vi håber I er parate til at give en hånd med, så Sakskøbing Fitness Forening kan fortsætte med at eksistere og være et dejligt sted for alle at være.

 

På bestyrelsens vegne,

Ditte Laulund, formand

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Sakskøbing Fitness Forening

Havnegade 3 i holdsalen

Mandag d. 18/3 kl. 18:00

Pga. lettere forplejning samt stole, opfordres til tilmelding senest 11/3 til bestyrelsen

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Valg af referent.

Pkt.3: Valg af stemmetællere.

Pkt. 4: Formandens beretning.

Pkt. 5: Forelæggelse og gennemgang af regnskab og budget til godkendelse.

Pkt. 6: Indkomne forslag til behandling. (Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest d. 11/3)

Pkt. 7: Valg af bestyrelse og suppleanter:

a) Bestyrelse for en 2 årig periode, på valg er:
Sisse (ønsker genvalg)

Allan (ønsker genvalg)

Bodil (ønsker genvalg)

b) Suppleanter hvor begge er på valg:
Denni (ønsker genvalg)

Vivi (ønsker genvalg)

Pkt. 8: Valg af revisor

Pkt. 9: Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Ditte Laulund

Åbningstider
FITNESS ÅBNINGSTIDER:
Mandag – Søndag: 05.00 – 23.00
Kontaktinformation

Skriv til os

91 54 95 56