Generalforsamling 2024


Indkaldelse til generalforsamling 2024

Sakskøbing Fitness Forening

Havnegade 3 i holdsalen

Mandag d. 18/3 kl. 18:00

Pga. lettere forplejning samt stole, opfordres til tilmelding senest 11/3 til bestyrelsen

 

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Valg af referent.

Pkt.3: Valg af stemmetællere.

Pkt. 4: Formandens beretning.

Pkt. 5: Forelæggelse og gennemgang af regnskab og budget til godkendelse.

Pkt. 6: Indkomne forslag til behandling. (Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest d. 11/3)

Pkt. 7: Valg af bestyrelse og suppleanter:

  1. a) Bestyrelse for en 2 årig periode, på valg er:

Sisse (ønsker genvalg)

Allan (ønsker genvalg)

Bodil (ønsker genvalg)

  1. b) Suppleanter hvor begge er på valg:

Denni (ønsker genvalg)

Vivi (ønsker genvalg)

Pkt. 8: Valg af revisor

Pkt. 9: Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Ditte Laulund

 

Skriv til os

91 54 95 56